person, sit, bench

Duchovné cvičenia – prihlasovanie

Duchovné cvičenia pre učiteľov N/NV sa uskutočnia od 19. 2 do 21. 2. 2021

Miesto konania: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele 63

Exercitátor: Ing., Mgr. Peter Bešenyei SDB

Prihláška na duchovné cvičenia

Elektronická prihláška na duchovné cvičenia


Kontaktná adresa: