lecture, instructor, classroom

Prehľad metodických seminárov

Prehľad pripravovaných metodických seminárov pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v školskom roku 2020/2021

1.Nové kurikulum    
Cieľ: Získať kľúčové kompetencie    
Lektor: ThDr. Tibor Reimer, PhD    
Termín: 9. 10. 2020 (piatok) 
Miesto: MPCKošice
2. Nové kurikulum
Cieľ:   Získať kľúčové kompetencie   
Lektor:  ThDr. Tibor Reimer, PhD  
Termín: 19. 11. 2020  (piatok) 
Miesto: MPC, Prešov, Online stretnutie
3. Nové kurikulum    
Cieľ: Získať kľúčové kompetencie     
Lektor: ThDr. Tibor Reimer, PhD    
Termín: 26. 02. 2021 (piatok) 
Miesto: MPC, Prešov, Online stretnutie
4. Escape Room
Cieľ: Oboznámiť sa  s metodickým postupom hry Escape Room    
Lektor: Mgr. Zuzana Hovancová     
Termín: 16. 04. 2021  (piatok) 
Miesto: MPC, Prešov, Online stretnutie
5. Neplánovane rodičovstvo
Cieľ: Získať kľúčové kompetencie     
Lektor:  Lívia Halmkan    
Termín: 20. 05. 2021  (štvrtok) 
Miesto: MPC, Prešov
6. Neplánovane rodičovstvo    
Cieľ: Získať kľúčové kompetencie     
Lektor: Lívia Halmkan   
Termín: 21. 05. 2021 (piatok)     
Miesto: TF, Košice
 7. Náhrada seminára – Vzorová príprava na vyučovaciu hodinu vo formáte PDF
Vypracovanie vyučovacej hodiny v EDUPAGE: názov, ciele, úvodná motivácia, hlavná časť, záver vyuč. hodiny. Zároveň zaslať súhlas/nesúhlas s uverejnením na stránke DKU.

Metodické semináre začínajú o 9.00 hod. a končia o 12.00 hod. Online stretnutia sa uskutočnia od 13, 00 – 16,30 hod. Metodický seminár Neplánovane rodičovstvo s lektorkou Líviou Halmkan dňa 25.3.2021 v Prešove na MPC  začína o 14,00 -17,00 hod.

Prihlasovanie je online cez mpc-edu.sk.