Biblicka olympiada

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA

Dňa 10. 3. 2021 sa uskutočnili dekanátne (okresné) kolá Biblickej olympiády v online priestore. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii 47 škôl a 135 súťažiacich a v 2. kategórii 17 škôl a 50 súťažiacich. Družstvo postupuje na diecézne (krajské) kolo súťaže, ak priemer súčtu výsledkov súťažiacich je minimálne 60%. Zároveň za dekanát …

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA Čítajte viac »

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2020/21- ONLINE

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa diecézne (okresné) kolo Biblickej olympiády uskutoční v online priestore prostredníctvom platformy EduPage alebo Online Olympiády.sk. Registrácia je spustená od 09. 02. 2021 až do dňa súťaže 10. marca 2021. Termín je jednotný pre základné a stredné školy. Do súťaže sa môže prihlásiť každá škola s  3- členným družstvom prostredníctvom registrácie učiteľa. Povzbudzujeme všetkých …

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2020/21- ONLINE Čítajte viac »

bag, bible, computer

Propozície BO

Propozície/Prihláška/Potvrdenie  Propozície/Prihlásenie/Potvrdenie – na stiahnutie kritériá hodnotenia scénky BO pre základné školy  súbor na stiahnutie  kritériá hodnotenia scénky BO pre stredné školy  súbor na stiahnutie 

bible, blur, book

Organizačný poriadok BO

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda (ďalej len „BO“) vydáva Konferencia biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“), Komisia pre katechizáciu a školstvo a je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) č. 23/2017 o súťažiach. viac v priloženom súbore  súbor na stiahnutie