vzdelavanie formacia

Odporúčaná literatúra

Všeobecné direktórium pre katechizáciu Sväté písmo Rodinná katechéza Kaj Džas Roma? 1. časť rómskeho katechizmus Kaj džas, Roma, ktorý autorsky pripravil vdp. Marián Sivoň, správca farnosti Letanovce a vydal Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. V prvej časti katechizmu jednoduchým a zrozumiteľným štýlom rozoberá Krédo. Výklad autor dopĺňa príkladmi zo života, úryvkami zo Svätého písma a …

Odporúčaná literatúra Čítajte viac »

class, room, lecture hall

Materiály zo seminárov

školský rok 2020/2021 Predstavenie pracovného zošita katolíckeho náboženstva pre 1. ročník ZŠ – 28. 8. 2020 Radostná cesta lásky – metodický pokyn 1   súbor na stiahnutie Radostná cesta lásky- metodický pokyn 2   súbor na stiahnutie školský rok 2017/2018 Dátum seminára: 16. 2. 2018 v Košiciach. Lektor seminára: PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD. Diabol a démoni 1  súbor na …

Materiály zo seminárov Čítajte viac »

bud, spring, branch

Duchovná obnova

Duchovné obnovy pre učiteľov N/NV v školskom roku 2020/2021 Košice 3. 9. 2020 Spracovala: Mgr. H. Milkovičová, metodička Oblasť Košice Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku. Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ. …

Duchovná obnova Čítajte viac »

lecture, instructor, classroom

Prehľad metodických seminárov

Prehľad pripravovaných metodických seminárov pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v školskom roku 2020/2021 1.Nové kurikulum     Cieľ: Získať kľúčové kompetencie     Lektor: ThDr. Tibor Reimer, PhD     Termín: 9. 10. 2020 (piatok)  Miesto: MPC, Košice 2. Nové kurikulumCieľ:   Získať kľúčové kompetencie   Lektor:  ThDr. Tibor Reimer, PhD   Termín: 19. 11. 2020  (piatok)  Miesto: MPC, Prešov, Online stretnutie 3. Nové kurikulum     Cieľ: Získať kľúčové kompetencie     Lektor: ThDr. Tibor Reimer, …

Prehľad metodických seminárov Čítajte viac »